Toegangsbrug tot het brugwachtershuisje van de Wiegbrug aan de De Clerqstraat.