Brug 1775 in de Elzenhagensingel bij het Elzenhagenpad.