Derkje Hazewinkel-Suringabrug over de Nieuwe Achtergracht op het Roeterseiland.

Derkje Hazewinkel-Schuringa (1889-1970) werd in 1932 de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Rechtenfaculteit.
Ook was ze de eerste vrouwelijke decaan van de Rechtenfaculteit van de UvA.