Brug 584 ten noorden van de Burgemeester A. Colijnweg in het Amsterdamse Bos.