Brug 586 ten zuidoosten van de Grote Vijver in het Amsterdamse Bos.