Willem Hovybrug, brug 761 in de Baden Powellweg over de Slotervaart.
Willem Hovy (1840-1915) was directeur van brouwerij De Gekroonde Valk aan de Hoogte Kadijk.
Hij was medeoprichter van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium.
Klik hier voor een wikipedia artikel over Willem Hovy.


Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.