Troepiaalbrug, brug 1156 tussen de Martin Niem÷llerstraat en het Anton de Komplein.
Deze brug is genoemd naar een zangvogel uit Zuid-Amerika en het Cara´bisch gebied.