Brug 790 in de Bonhoeffersingel bij de Terpstraat.