Brug 791 in de Bonhoeffersingel bij de Letelierstraat.