Boris Pasternakmetrobrug, brug 9110 in de spoorbaan bij de Boris Pasternakstraat.