Brug 504 halverwege de Bosbaan over het Toegangskanaal.