Brug 532 halverwege de Bosbaan over een zijkanaal.