Brug in het verlengde van de Burgemeester Eliasstraat over de Haarlemmertrekvaart.