Brug 2278 in het Daan Roodenburghplein naar de Buikslotermeerdijk.


B