Brug 865 in de De Boelelaan bij de Tomasso Albinonistraat.