Karl Popperbrug 305 in de Delflandlaan over de Slotervaart.

Hieronder staat een foto van Peter Korrel en Geertje Hulzebos, de naamgevers van deze brug.
Sir Karl Raimund Popper (1902-1994) was een van de meest toonaangevende wetenschapsfilosofen.
Hij introduceerde het falsificatieprincipe om wetenschap van niet-wetenschap te onderscheiden.
Hij is in zijn sociale en politieke filosofie een groot verdediger van de liberale democratie
en van de open samenleving en een fel tegenstander van autoritarisme.
In de nabijheid van deze brug zijn de straatnamen vernoemd naar wetenschapsfilosofen als
Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap en Gottlob Frege.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.