Diemerdammersluis, brug 52P in de Diemerzeedijk bij de Diemervijfhoek.Deze brug en sluis zijn genoemd naar de naastgelegen kustbatterij Diemerdam.