Dolingadreefbrug, brug 1012 in de Dolingadreef bij Dennenrode.Deze brug is genoemd naar de Dolinga, een boerenhofstede in Grouw in Friesland.