Gerrit Molbrug, brug 2171 in de heemtuin van Park Frankendael.Deze brug had tot 2016 het nummer 2307.

Gerrit Johannes Mol (1894-1971) speelde een grote rol in zowel de in 1942 opgerichte Commissie voor Heemkunde Amsterdam
als in het 1949 verschenen blad Ons Amsterdam.
Op onderstaande foto wordt hij gefeliciteerd met zijn 40-jarig ambtsjubileum als administrateur bij het Gemeenteblad.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.