Brug 1425 de toegangsbrug tot de flat Geldershoofd.