Brug 1080 in de opstelplaats van Groeneveen bij Ganzenhoef.