Brug 1269 in de Gooiseweg over de Weespertrekvaart.