Brug 2038 in de Haringbuisdijk bij de Brigantijnkade.