Brug 1483 in het Hendrik Veldhuishof bij het Gerrit van den Boschpad.