Tante Saarbrug, brug 31 in de Herengracht over de Reguliersgracht


Sara Bacharach (Londen 1887 - 1982 Amsterdam, beter bekend als Tante Saar,
verkocht meer dan zestig jaar bloemen op het naburige Rembrandtplein.
Ze overleefde verschillende concentratiekampen en staat symbool voor
iemand uit het Joodse proletariaat, die in bittere armoede haar geld moest
verdienen voor haar negen kinderen.
Ze werd benoemd tot ereburgeres van Amsterdam.


Vanaf deze brug zijn zestien bruggen te zien.


Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.