Brug 140P in de Hortus van de VU.

Op onderstaande foto staat brug 140P oten deze nog bij de
Hortus Boanicus van de VU boorde.