Brug naar een steiger in het Noordzeekanaal bij het IJdok