Brug 971 in de IJdoornlaan bij het Koopvaardersplein.