Brug 967 in de IJdoornlaan bij de Statenjachtlaan.