Brug 970 in de IJdoornlaan over het Noordhollandsch Kanaal.

Tot 5 juli 2016 stond deze brug onofficieel bekend als IJdoornlaanbrug, genoemd naar de laan waaraan zij ligt.
Deze laan is genoemd naar de IJdoornpolder, even ten oosten van het dorp Durgerdam.
Deze polder is een natuurreservaat bestaande uit hooi- en rietlanden.
Een tweede onofficiŽle naam is Bannebrug.Een ban was vroeger een bestuursgebied. Een aantal bannen vormden tezamen een baljuwschap.
Deze brug kreeg ook nog de bijnaam Brug der Zuchten vanwege de vele problemen bij de bouw van deze bijzondere brug.
Zo moest een gedeelte van het Noordhollandsch Kanaal voor deze brug worden rechtgetrokken
en waren er moeilijkheden met de fabricage van enkele brugonderdelen, waardoor het werk enkele jaren stillag.
Al deze officieuze namen zijn officieel komen te vervallen.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.