Mirakelbrug, brug 152 voor het Westerpark over de Haarlemmervaart.

Het kunstwerk 'Zonder Titel' van Michiel Schierbeek uit 1986.Een lantaarnpaal op de Mirakelbrug.

In 1910 was deze brug nog een draaibrug.Over de oorsprong van de naam van deze vaste brug wordt in het duister getast.
Wellicht bevat deze naam toch een verwijzing naar het Mirakel van Amsterdam, dat plaatsvond in de Kalverstraat op 15 maart 1345.
Een doodzieke man ontving toen een hostie, die hij kort daarop uitbraakte.
Een vrouw ving het braaksel op en wierp dit in het vuur.
De volgende dag vond zij de hostie ongedeerd in het vuur terug en ook kon de vrouw de hostie uit het vuur halen zonder zich te branden.
Het Mirakel van Amsterdam was hiermee geboren en Amsterdam werd een bedevaartsplaats met een Heilige Stede en een Heiligeweg.
De jaarlijkse Stille Omgang herinnert nog aan dit Mirakel.
Waarschijnlijk verzamelden de processiegangers uit Haarlem, Beverwijk en omstreken zich bij deze brug om daarna aan de Stille Omgang deel te nemen.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.