Brug 2243 in het J.H. Hisgenpad bij het D.W.V.-terrein.