Jan van Galenmetrobrug, brug 1658 in de spoorbaan over de Jan van Galenstraat.