Zeven bruggen in Jeugdland Oost aan de Valentijnkade.