Noordsche Compagniebrug, brug 54 in de Herenstraat over de Keizersgracht.


Genoemd naar de Noordsche of Groenlandsche Compagnie, die haar pakhuizen had aan de Keizersgracht 40-44
in de zogenoemde Groenlandsche pakhuizen.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.