Buiksloter Kerkepadbrug, brug 364 in het Kerkepad van Buikslot over de Binnenbermsloot.
De Buiksloter Kerkepadbrug in 2009.


Genoemd naar het pad dat naar de kerk van Buiksloot leidt.