Brug 198 in het Kleine Gartmanplantsoen over de lijnbaansgracht.








Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.