Bijleveldschesluis, brug 495 in de Nieuwmarkt over de Kloveniersburwal.Deze naam kwam voor in oude archieven. De precieze betekenis in onbekend.