Bushuissluis, brug 224 in de Nieuwe Hoogstraat over de Kloveniersburgwal.

De naam van deze vaste brug is ontleend aan het voormalige Bushuis, dat vlakbij het huidige Oost-Indische Huis lag.
Dit Bushuis werd tussen 1551 en 1556 aan de Oude Hoogstraat gebouwd als stedelijk wapenmagazijn.
In 1605 werd het verhuurd aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die er eerst haar specerijen opsloeg en
er in 1659 het Oost-Indisch Huis naast bouwde.
Na de opheffing van de V.O.C. in 1800 werd het gebruikt als theepakhuis. In 1890 werd het bushuis afgebroken.
Het Universiteitsgebouw op de hoek wordt sinds kort weer Bushuis genoemd.Een oude onofficiŽle naam voor deze brug is Nieuwe Hoogpoortsbrug, genoemd naar een poort aan de Nieuwe Hoogstraat.
De Oude en de Nieuwe Hoogstraat ontlenen hun naam aan het feit dat zij iets hoger liggen dan de omringende straten.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.