Brug naar een aanlegsteiger in de Kloveniersburgwal.