Gerben Wagenaarbrug, brug 357 voor het Kraaienplein over het Noordhollandsch Kanaal.
Een foto uit 1930 van een voorganger van deze brug, die hier van 1924 tot 1964 gestaan heeftGerben Wagenaar (1912-1993) was een verzetsstrijder en één van de leiders van de Februaristaking in 1941.
Van 1946 tot 1959 was hij lid van de Tweede Kamer voor de CPN.
Hij was ook jarenlang voorzitter van de voetbalvereniging De Volewijkers.Een onofficiële naam voor deze brug is Kraaienplenbrug, genoemd naar het naburige plein,
dat op zijn beurt zijn naam ontleent aan de vogelsoort.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.