Armeensebrug, brug 293 in de Keizerstraat over de Krom Boomssloot.Op 15 mei 2014 werd de Armeensebrug geopend door de Armeense gemeenschap in Amsterdam.Deze brug is genoemd naar de Armeens Apostolische Kerk aan de Krom Boomssloot 22.
Deze kerk was van 1714 tot 1856 in dit gebouw gevestigd en vanaf 1989 wederom.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.