Brug 446 in de President Kennedylaan over de Kuinderstraat.


Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.