Brug 625 in de Sam Van Houtenstraat.Deze brug heeft ook nog het nummer 2272.