Society, brug 1991 in de Imogirituin over de Lamonggracht.

Deze brug beeldt het woord Society uit in het Azart-alfabet van Rombouts en Droste.
Zie Conscience.