Kadoelenbrug, brug 1787 in de Landsmeerderdijk bij de Druivenstraat.Op 4 juli 2012 werd deze brug door buurtkinderen geopend.Deze ophaalbrug voor fiets- en voetgangersverkeer is genoemd naar het buurtschap Kadoelen, waartoe ze toegang geeft.
Op oude kaarten wordt dit gebied Quadolen genoemd, waarschijnlijk
omdat het toen in dit drassige gebied 'kwaad dolen' ofwel niet goed toeven was.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.