Brug 142 in de Willemstraat over de Lijnbaansgracht.Tot 5 juli 2016 stond deze brug onofficieel bekend als Ouwe Fransenbrug, genoemd naar het
vroegere Ouwe Fransenpad in de Jordaan.
Sindsdien is deze naam komen te vervallen.

Hieronder staat een foto van een voorganger van deze brug uit 1902 tijdens de aanleg van de waterleiding,
gevolgd door een afbeelding van het Ouwe Fransenpad, kort voor de demping van de Goudsbloemgracht in 1857.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.