Brug 100 in de lijnbaansgracht over de Looiersgracht.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.