Brug 2301 in het Weerslootpad over een afwateringstocht.