Transformatorwegspoorbrug, brug 1946 in de spoorbaan over de Transformatorweg.